Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 

Prodávající (v odstavci dále jen „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27.dubna 2016 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) zpracovává následující osobní údaje kupujícího:

 

(a) jméno a příjmení,
(b) adresa,
(c) elektronická (e-mail) adresa,
(d) telefonní číslo,
(e) fakturační adresa,
(f) název firmy
(g) sídlo firmy
(h) IČ, DIČ
(i) číslo bankovního účtu

 

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran, komunikace mezi smluvními stranami a plnění uzavřené smlouvy, a to po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10-ti let, nepožaduje-li právní předpis zpracování po dobu delší, nebo nebude-li takové zpracování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.Elektronická adresa kupujícího (v případě nákupu) může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje §7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Elektronická adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte. Tato obchodní sdělení mohou být zasílána i společností Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, v rámci služby - Ověřeno zákazníky – pro vyhodnocení zpětné vazby kupujícího.

 

Pro poskytování komplexních služeb prodejce využívá v nezbytných případech subdodavatele, na které klade stejné nároky, pokud jde o ochranu a zabezpečení osobních údajů, jako sám na sebe. Jedná se např. o správu webového rozhraní, IT podporu, případně zpracovatelé a subdodavatelé:

 

(a) dopravce, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu (jméno a příjmení; adresa doručení; telefon), který je nutný pro doručení zboží;
(b) poskytovatele hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení
(c) poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky;
(d) poskytovatele komunikačního chatu – kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v omezeném rozsahu a po omezenou dobu a slouží ke zpětnému vyhodnocení prodejci/správci.
(e) případně i další zpracovatele a subdodavatele, s nimiž prodávající v budoucnu naváže spolupráci

Na písemné vyzvání prodejce doloží aktuální seznam subdodavatelů/zpracovatelů.

 

Tímto kupující výslovně souhlasí s využitím dalších zpracovatelů, podle prodejce odpovědné volby pro dílčí zpracování osobních údajů.

 

Kupující bere na vědomí, že podle nařízení má právo:

 

(a) požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje prodejce zpracovává;
(b) vyžádat přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
(c) na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR;
(d) na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR – výmaz prodejce (správce) provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 10.2 obchodních podmínek a oprávněným zájmem prodejce;
(e) na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
(f) na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
(g) vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
(h) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má kupující za to, že jeho práva podle nařízení byla porušena v důsledku

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).